DÄR DRÖMMAR BLIR TLL VERKLIGHET

JÄRVASKOLAN INSPIRERAR OCH ENGAGERAR

Vi är en skola som ger dig kunskaper och förebilder som inspirerar dig till att drömma stort. Förebilder som stöttar dig, uppmuntrar dig och tror på dig. Vi vet att du kan nå hur långt som helst, så länge du får rätt möjligheter. Vi är många vuxna som ser potentialen i dig och som du kan lita på.

JÄRVASKOLAN BYGGER EN STARK GEMENSKAP

Vi skapar en stark gemenskap så att du får nära vänner och vågar testa dina gränser. Vi ställer upp för varandra, både vuxna och elever, så att ingen ska känna sig utanför. Den kärlek och respekt som finns hos oss alla, och för varandra, ger dig mod till att drömma stort.
 

Vi tar ett större ansvar


► Minst två lärare i varje klassrum

► Extra undervisning under helgskola, lovskola och sommarskola

► Nära relation mellan skolan och hemmet genom bl.a hembesök


► Personliga relationer mellan alla vuxna och elever

► Värdegrundsarbete med fokus på alla diskrimineringsgrunder
 

HOS OSS FÅR ALLA ELEVER


► En egen personlig dator
Alla elever får en egen personlig dator.

► SL-kort som gäller dygnet runt och på lov
Alla elever får en kostnadsfri SL-kort. Vi vill att alla enkelt ska kunna ta sig till och från skolan samt till fritidsverksamheten.

► Åka på klassresa minst en gång per år
Skolan arrangerar minst en kostnadsfri resa per år för alla elever.

► Kostnadsfri läxhjälp varje dag efter skoltid och under skollov
Det kommer att finnas lärare och pedagoger varje dag efter skolan som hjälper till med läxor och stödjer de elever som vill fördjupa sig inom ett ämne.

► Frukost varje morgon
Vi serverar kostnadsfri frukost varje dag från 08.30-09.00. Lektionerna börja klockan 09.00.

► En personlig rådgivare från arbetslivet
Alla elever får en egen rådgivare. Någon som är aktiv i arbetslivet. Rådgivaren hjälper till att skapa förståelse om olika yrken, studier och karriärer och förbereder eleven inför gymnasievalet.
 

Lokaler för god studiemiljö

Uppehållsrum
Klassrum
Entré & Galleri
Matsal

JÄRVASKOLAN LÄGGER EXTRA FOKUS PÅ

► LÄSA, SKRIVA, RÄKNA
Skolans verksamhet präglas av ett tydligt kunskapsfokus. Varje elev ska kunna och vilja gå vidare till högre studier. Särskild fokus på matematik och språk.

► KREATIVITET / ENTREPRENÖRSKAP
Morgondagens samhälle ställer högre krav på flexibilitet, problemlösning och kreativitet: att se möjligheter istället för hinder.

► DATA / IT
På arbetsmarknaden ersätts människor av datorer och robotar. Vi gör eleverna till utvecklare, inte konsumenter, av ny teknik.
 

VÅR VISION

Järvaskolan drivs av den ideella och icke-vinstdrivande Stiftelsen Roya Foundation. Hösten 2016 öppnade vi skolan för dig som går i årskurs 7-9.

Detta gör vi i samarbete med några av Sveriges bästa rektorer, lärare, företagare och kreatörer. Så att du når dina drömmar.

Vår vision är en värld där alla barn får gå i en bra skola som inspirerar till gränslösa drömmar och motiverar till högre studier.

Samarbetspartners