Välkommen till Järvaskolan

Järvaskolan är en friskola. Det innebär att ni, utan kostnad, garanteras trygghet i form av behöriga och engagerade lärare, speciallärare, kurator, sköterska, samt riktigt bra skolmat.

Läs mer om skolan här!

Järvaskolan är en skola med god ordning. Eftersom vi tycker att det är viktigt att skapa ett bra studieklimat, har vi tydliga ordningsregler. Hos oss börjar lektionen i tid. Lärare och elever kommer väl förberedda. Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning, uppnår vi kunskapsmålen lättare.

Vi har ett fåtal platser. Sök nu för att garantera din plats. Klika på den blå knappen här nedan!