Välkommen till Järvaskolan

Järvaskolan är en skola med god ordning. Eftersom vi tycker att det är viktigt att skapa ett bra studieklimat, har vi tydliga ordningsregler. Lärare och elever kommer väl förberedda. Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning uppnår vi kunskapsmålen.


Vi har ett fåtal platser kvar. Sök nu för att garantera din plats. Klicka på den blå knappen här nedan! 

AKTUELLT





loading...