Välkommen till Järvaskolan

Järvaskolan är en skola med god ordning.
Eftersom vi tycker att det är viktigt att skapa ett bra studieklimat, har vi tydliga ordningsregler.
Lärare och elever kommer väl förberedda.
Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning uppnår vi kunskapsmålen.


Vi tar löpande emot intresseanmälan för att börja på vår skola! 

ÖPPET HUS PÅ JÄRVASKOLAN!

 SÖNDAG 30 JAN KL. 13:00 - 15:00 
SÖNDAG 13 FEB KL. 13:00 - 15:00 


Varmt välkomna elever som idag går i årskurs 6! 

AKTUELLT