Järvaskolans Kulturprogram

SYFTE & MÅL

När eleverna lämnar Järvaskolan i årskurs 9 ska de känna sig aktiva och skapande och ha hög tilltro till sin egen förmåga att kunna använda sig av olika uttrycksformer. De ska under hela högstadietiden få ta del av olika kulturaktiviteter såsom teater, musikevenemang, konstutställningar, litteraturseminarier etc. De ska även få prova sig själva i olika uttrycksformer i kontakter med professionella kulturaktörer.

GENOMFÖRANDE

Vår kulturplan är väl förankrad i personalgruppen och antagen av densamma, vilket garanterar eleverna kulturupplevelser och förpliktigar skolan och lärare att se till att nedanstående plan uppfylls. Huvudmannen säkrar finansiering för kulturplanen inom existerande budget och genom samarbete med externa aktörer.

EleverNA garanteras följande kulturaktiviteter:


Ett besök på en institutionsteater där någon föreställning visas som engagerar och intresserar eleverna.

Ett besök på en mindre teater alternativt ett besök på skolan av en teatergrupp som bjuder eleverna på en föreställning, gärna en interaktiv sådan.

En konsert, gärna med klassisk musik eller annan musik som eleverna vanligtvis inte kommer i kontakt med.

Ett besök på Operan, helst även en operaföreställning.

En dansföreställning med professionella dansare.

Minst en danslektion på skolan med danslärare.

Ett besök vid en kulturaktivitet i närområdet, t.ex. ett Poetry slam-arrangemang.

Ett besök på Moderna museet med guide.

Besök av någon konsthantverkare på skolan eller besök på någon konstutställning.

Ett författarbesök för varje klass.