Järvaskolans elever uppträdde på Konserthuset

Tre av Järvaskolans elever medverkade på Konserthuset den 14 februari 2017 vid ett evenemang som Kungliga Musikaliska akademien arrangerade med temat ”Klingande akademi”. Eleverna berättade från scenen hur de ser på musik och framträdde sedan både med sång och beat-box. Mycket bra gjort av eleverna! Musiklärare Julia var med och stöttade.