Besök från Stockholms universitet

Kiram Sundblad från Stockholms universitet gästade oss för att berätta om det svenska utbildningssystemet. Eleverna lyssnade med stort intresse på vilka ämnen man MÅSTE ha godkänt i för att kunna söka till gymnasiet.

Kiram berättade även hur poängen för olika betyg räknas och vilka olika gymnasieinriktningar som krävs beroende på vilken utbildning man vill söka till på universitetet. Stora frågor och inte helt självklara, men vi tror på att tidigt ge eleverna kunskap om högre studier och att ha höga förväntningar på att de ska ta dina studier på allvar. 

Allt för att de skall ha stor valfrihet att bli precis vad de vill!