Järvaskolans julavslutning

Igår hade Järvaskolan sin första julavslutning.

Vi inledde, i vanlig ordning, med frukost, nu med extra allt. Tre av våra talangfulla elever sjöng, rappade och läste en dikt -WOW- ingen lämnades oberörd! Rektor, Helya Riazat, höll ett tal som summerade våra dryga fyra månader som helt nystartad skola, vi har haft många svåra stunder, men vi har haft ännu fler stunder av gemenskap och kärlek. Hon poängterade att vägen till att nå sina drömmar är studierna!

Avslutningsvis delades tio utmärkelser ut till elever som nått mycket goda studieresultat, varit förebilder i kamratskap, två elever fick pris för att efter bara sex månader i Sverige utvecklat sitt svenska språk på ett imponerande sätt, en elev fick pris för modet att alltid våga vara sig själv och ett pris delades ut för att hen är bra på att ge förslag på kloka förbättringar i skolan på ett konstruktivt sätt.

Det blev en lyckad avslutning som präglades av omtanke om varandra och påminnelser om att vi är en familj. Den 9 januari kl 08:30 fortsätter personal och elever på Järvaskolan att envist och målmedvetet arbeta hårt för ökad studiero, mer kamratskap och att alla elever ska nå kunskapsmålen. Men först behöver vi alla välförtjänt återhämtning.

God Jul och Gott Nytt År